ไปที่ Sendai ด้วยความรักในเนื้อ J-cup ที่ดีที่สุดที่ปลูกในเมืองแห่งต้นไม้ สาวทำงานโรงงานแว่นตา Muchimuchi Sober ที่ผิดหวัง Yukari-san H รู้สึกหงุดหงิดและปรับใช้กับตัวเอง ดังนั้นช่องว่างของรูปลักษณ์ที่เงียบขรึมจึงดีที่สุด

แนะนำจากเรา